Tarayıcınız JavaScript dilini desteklemediği ya da bu özelliği kapattığınız için başvuru yapamazsınız.

TEKFEN EĞİTİM, SAĞLIK, KÜLTÜR, SANAT VE DOĞAL VARLIKLARI KORUMA VAKFI

Burs Sözleşmesi

Tekfen Bursiyeri’nin yükümlülüklerini içeren Tekfen Vakfı Burs Sözleşmesi’nin ekteki örneği, tüm kriterlere uyan ve Tekfen Vakfı Yönetim Kurulu’nca burs alması uygun görülen adaylara, yüz yüze mülakat sonunda, bir nüsha olarak imzalatılacak ve Vakıf kayıtlarında saklanacaktır. Burs sözleşmesini görüntülemek için tıklayınız