TEKFEN VAKFI BURSU

Image
Tekfen Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, Tekfen Holding’in ortakları, kurucu üyeleri ve grup şirketleri tarafından 1999 yılında kurulmuş ve 2004 yılında Bakanlar Kurulu onayıyla “Kamu Yararına Çalışan Kurum” statüsü kazanmıştır.

Tekfen Vakfı, 2023 - 2024 eğitim yılı itibariyle maddi desteğe ihtiyaç duyan 600 başarılı öğrenciye burs verecektir.

Başvurunun temel şartı, adayların ailelerinde en fazla kazanan kişinin aylık brüt gelirinin maaş ve ikramiye dahil (fazla mesai ve prim hariç) 24.134 TL ve altında olduğunun belgelenmesidir.

Tekfen Vakfı’nda burs alan bir öğrenci, okulundan, resmi (bursiyer Kredi Yurtlar Kurumu’nun geri ödemeli kredisinden faydalanabilir, bursundan faydalanamazlar), özel kurum, kuruluş ya da STK’dan burs alamaz. Sadece bu kriterden deprem bölgesi illerinde ikamet eden (Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Elazığ) ve bunu belgeleyen bursiyerler, yukarıdaki kriterden 2023-2024 eğitim yılı boyunca muaf tutulacaktır.

Tekfen Vakfı iki farklı kategoride burs vermektedir:

1) Kamuya Açık Burs Fonu

Kamuya Açık Burs Fonu, Türkiye'deki en parlak fakat aynı zamanda maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere destek olmak içindir. Bu bursa, Türkiye'de öğrenim gören, T.C. vatandaşı olan ve Burs Tahsis Kriterlerini (sitede inceleyebilirsiniz) yerine getiren 4-6 yıllık üniversite (lisans) öğrencileri YÖK sınav sonucuyla başvurabilir (YÖS kabul edilmemektedir). Bu fonun bursiyerlerini seçim yöntemi basit: en iyi olan kazansın!

2) Velisi Tekfen Çalışanı Olan Öğrenciler İçin Burs Fonu

Tekfen Vakfı’nın, Tekfen ailesinin çocuklarının eğitimlerine destek olmak için oluşturduğu burs fonudur. Bu fonun bursiyerlerini belirleme yöntemi, öğrencinin akademik başarısıyla doğru, velisinin gelir seviyesiyle ters orantılı çalışan bir formüle dayanır. Diğer bir ifadeyle daha başarılı ve daha düşük gelir seviyeli adaylar, burs değerlendirme sürecinde diğer adayların önüne geçer. Bu fonun bursları için Türkiye'de öğrenim gören, T.C. vatandaşı olan ve Burs Tahsis Kriterlerini (sitede inceleyebilirsiniz) yerine getiren lise, meslek yüksek okulu ve üniversite öğrencileri başvurabilir.

Tekfen Vakfı, öğrencilerin eğitim sürelerinin tamamı boyunca destek olmayı amaçladığı için önceliği, okuduğu akademik birimi yeni kazanan adaylara vermektedir.

Şansınız açık olsun!